Trening czy Egzamin?

Gdy chcesz powtórzyć i utrwalić materiał, wybierz TRENING:

 • konkretna kategoria tematyczna
 • pytania jednokrotnego wyboru
 • natychmiastowy feedback
 • brak limitu czasu

Gdy chcesz sprawdzić swoją wiedzę całościowo, wybierz EGZAMIN. W zależności od tematu:

 • ilość pytań między 40 a 75 - jak na prawdziwym egzaminie
 • pytania jednokrotnego wyboru
 • limit czasu 40 - 60 minut
 • sukces to 50 - 70% poprawnych odpowiedzi
 • feedback po rozwiązaniu całego egzaminu
 • wygląd oraz sposób zaznaczania pytań NIE ODZWIERCIEDLA warunków, które zapewniają akredytorzy w trakcie egzaminów online

Powodzenia!

MSP® 4th edition Foundation
Jakie zmiany biznesowe mogą być zarządzane przez program? Jak identyfikować projekty wchodzące w skład programu? Jakich technik używać w czasie zarządzania programem oraz, co najważniejsze, w jaki sposób prowadzić program używając poszczególnych tematów ładu? Tego i więcej dowiesz się na szkoleniu z MSP.
TRENING
EGZAMIN
 • Pytania jednokrotnego wyboru
 • Brak limitu czasu
 • Natychmiastowy feedback
 • Wybór zakresu tematycznego
% Przerobionych zagadnień
0 %
WYBIERZ KATEGORIĘ
POSTĘP
MSP - Przegląd i wprowadzenie do metodyki
0%
MSP - Organizacja
0%
MSP - Wizja
0%
MSP - Przywództwo i angażowanie interesariuszy
0%
MSP - Zarządzanie jakością i nadzorem
0%
MSP - Zarządzanie korzyściami
0%
MSP - Model docelowy
0%
MSP - Planowanie i kontrola
0%
MSP - Uzasadnienie biznesowe
0%
MSP - Zarządzanie ryzkami i zagadnieniami
0%
MSP - Przebieg transformacji
0%
Wszystkie kategorie są dostępne po zalogowaniu.
ROZPOCZNIJ TRENING
PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited. COBIT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do ISACA®. COBIT 5 logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do ISACA®. APMG-International Agile Project Management, Agile Business Analysis, Change Management, Facilitation, Change Analyst, AgilePgM, Swirl Device logo są znakami towarowymi należącymi do APM Group Ltd. AgilePM®, AgileBA®, AgilePgM®, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami towarowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. Wszelkie prawa zastrzeżone. DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inprogress Design Lab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. SAFe® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Scaled Agile, Inc. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP® są zarejestrowanymi znakami lub znakami towarowymi Project Management Institute. IREB®, CPRE® są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Requirements Engineering Board. ISTQB® jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Software Testing Qualifications Board. SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™), Scrum Product Owner Certified (SPOC®), Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Master Certified (SMC®) są znakami towarowymi i zastrzeżonymi, należącymi do SCRUMstudy.