Z jakiej dziedziny chcesz się sprawdzić?

AgilePM® Foundation logo
PRINCE2® Agile Foundation logo
M_o_R® Foundation logo
Change Management logo
ITIL® Foundation logo
PRINCE2® Foundation logo
PeopleCert SCRUM Master I logo
Facilitation Foundation logo
MSP® 4th edition Foundation logo
Scrum Master I Exam Prep logo
DevOps logo
PM² logo
PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, MoP®, P3O®, P3M3®, ITIL®, M_o_R®, MoV® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za zgodą AXELOS. Wszelkie prawa zastrzeżone. Swirl logo™ jest znakiem towarowym należącym do AXELOS Limited. COBIT® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do ISACA®. COBIT 5 logo jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do ISACA®. APMG-International Agile Project Management, Agile Business Analysis, Change Management, Facilitation, Change Analyst, AgilePgM, Swirl Device logo są znakami towarowymi należącymi do APM Group Ltd. AgilePM®, AgileBA®, AgilePgM®, DSDM i Atern są zarejestrowanymi znakami towarowymi Agile Business Consortium Limited w Wielkiej Brytanii. Wszelkie prawa zastrzeżone. DTMethod® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Inprogress Design Lab® jest zarejestrowanym znakiem towarowym INPROGRESS Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. SAFe® jest zarejestrowanym znakiem towarowym należącym do Scaled Agile, Inc. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM®, PMI-ACP® są zarejestrowanymi znakami lub znakami towarowymi Project Management Institute. IREB®, CPRE® są zarejestrowanymi znakami towarowymi International Requirements Engineering Board. ISTQB® jest zastrzeżonym znakiem towarowym International Software Testing Qualifications Board. SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC™), Scrum Product Owner Certified (SPOC®), Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Master Certified (SMC®) są znakami towarowymi i zastrzeżonymi, należącymi do SCRUMstudy.